terça-feira, 23 de agosto de 2016

Como apuntando á pontella.
  Terma o calvo da botella;
con trazo santo, sereno,
debuxa, endereita aceno;
dispáranse os da parella
dardos dun ardor obsceno....,

  como apuntando á pontella.

  (Rioderradeiro)

Sem comentários: